Je kunt mij inschakelen voor:

  • Interim management
  • Het begeleiden van een veranderproces
  • Teambegeleiding
  • Individuele coaching 

Interim management

 

Case: Een financiële organisatie groeit sterk. De ICT kan de processen niet langer adequaat ondersteunen. Het primaire systeem is niet volledig betrouwbaar meer, er is onvoldoende stuurinformatie en de relatie met de leveranciers van software en hostingdiensten is slecht.
De organisatie trekt Derek Verweij aan als interim ICT-manager. Derek krijgt als opdracht de ICT-organisatie opnieuw op te zetten en een vaste ICT-manager te werven. In acht maanden tijd pakt Derek de relaties en contracten met de leveranciers aan en brengt hij een nieuwe structuur aan in de werkzaamheden van de ICT-afdeling. Hij zet er een demand-organisatie op en richt het functioneel beheer in. Ook coacht Derek de ICT-medewerkers, trekt een nieuwe manager aan en zet een datawarehousesysteem op dat de benodigde stuurinformatie kan leveren. De ICT is nu zo ingericht, dat het ook in de toekomst de ambitie van de organisatie om als kenniscentrum op de woningmarkt te fungeren zonder problemen kan ondersteunen.

Het begeleiden van een veranderproces

 

Case: Bij een groot telecombedrijf verliezen de projectmanagers structureel geld op hun projecten. Het bedrijf besluit de processen rond het uitvoeren van bouwprojecten bij zakelijke klanten opnieuw op te zetten. Het bedrijf ziet dat de projectmanagers op een andere manier moeten gaan handelen (houding- en gedragsverandering) om de nieuwe werkwijze tot een succes te maken.
Derek Verweij begeleidt dit verandertraject.  Via workshops met de 'ambassadeurs' onder de projectmanagers identificeert hij de gewenste nieuwe vaardigheden. Deze 'ambassadeurs' accepteren dat deze nieuwe vaardigheden nodig zijn in de nieuwe aanpak.  Derek wijdt daarna via o.a. rollenspelen (met trainingsacteurs) en intervisiesessies alle andere projectmanagers van het bedrijf in in de nieuwe manier van werken. Derek traint hen in het nieuwe proces van projectvoering en leert hen de benodigde gedrags- en communicatievaardigheden aan. Het resultaat is dat de projecten beter verlopen en de frustratie bij de projectmanagers grotendeels is weggenomen.

Teambegeleiding

 

Case: Een bedrijf in de zakelijke dienstverlening voert een reorganisatie door en vormt een nieuwe afdeling met een nieuw managementteam. Het is cruciaal dat de afdeling vanaf dag één bijzonder goed draait. Dit legt een grote druk op het managementteam, waarvan de leden elkaar nog niet kennen.
Derek Verweij helpt via twee teamdagen, vier intervisiesessies en coaching on the job de veilige bedding te creëren waarin de nieuwe teamleden elkaar blindelings kunnen vertrouwen en vanaf het begin optimaal als team kunnen opereren.

Individuele coaching

 

Case: Een medewerker van een overheidsbedrijf vraagt zich steeds meer af of hij nog wel 'op de goede plaats' zit: het werk gaat goed maar de voldoening ontbreekt. Derek Verweij neemt de cliënt in tien sessies mee 'op reis naar zijn Talent'. Derek kijkt met de cliënt ook naar diens schaduwkant (de 'Draak': de valkuilen, vastgeroeste patronen). Het resultaat is dat de cliënt veel meer vanuit zijn eigen kracht handelt. Dat geeft hem zowel in zijn werk als in zijn privé-leven heel veel energie en levenslust.


"A really great talent finds its happiness in execution."

Johann Wolfgang von Goethe